Algemene voorwaarden

 algemene voorwaarden , vliegtickets naar sardinie met Sunny Mind TravelAlgemene voorwaarden Sunny mind travel

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Lees deze goed door als je bij ons gaat boeken.

1. Aanbetaling en betaling

De overeenkomst wordt pas definitief op het moment dat een aanbetaling van 30% van het bedrag is voldaan. De overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, indien de aanbetaling niet binnen de op de factuur gestelde termijn is ontvangen.

Door de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Het restantbedrag (factuurbedrag minus aanbetaling) dient uiterlijk vier weken voor de startdatum in bezit te zijn van Sunny mind travel. Indien het bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn op de rekening van Sunny mind travel is bijgeschreven, vervallen alle rechten op deelname, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Annulering

In geval van annulering door deelnemer, zijn  de volgende annuleringskosten verschuldigd:

–  bij annulering tot 56 dagen vóór aankomst: de aanbetaling

– annulering van 56 tot 36 dagen voor aankomst: 50% van de reissom

–  en bij annulering vanaf dag 36 : de volledige reissom

3.Schade en defecten

Indien in de accommodatie een defect optreedt, dient de deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Sunny mind travel.

Laatstgenoemde zal actie ondernemen om dit defect naar behoren te verhelpen. De verhuurder  is  niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan personen en/of goederen van de deelnemer of derden.

Alle door de deelnemer veroorzaakte schade aan het gehuurde dient door de deelnemer te worden vergoed.

Intermediair

Sardinietrips is de intermediair en zal bemiddelen tussen eigenaar huurwoning en de deelnemer. Zij is geenszins verantwoordelijk voor schade of defecten in huurwoning. Daarvoor zal de deelnemer zich direct tot de eigenaar moeten richten. Sardinietrips kan indien gewenst optreden als tussenpersoon voor de vertaling.

De deelnemer dient het gehuurde naar alle redelijkheid te onderhouden en te behandelen. Alsof het zijn eigendom betreft. Het gehuurde is niet overdraagbaar aan derden.

Het gehuurde dient schoon te worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is, behoudt Sardinietrips zich het recht 50 euro van de borg in te houden.

4. Aankomst en vertrek

Aankomsten op de reisdagen zijn tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Voor andere tijden gelden toeslagen.

Vertrek is tussen 9.00 en 12.00 uur. Vertrek voor 9.00 is mogelijk, maar hier is geen ontbijt voorzien.

Transfer

transfer is alleen mogelijk in overleg met Sunny mind travel. Voor gebruik van transfer tussen 22.00- 7.00 geldt dubbel tarief.

5. Huisdieren

In de accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan (tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen).

6. Geschillen

De huurder heeft kennisgenomen van deze voorwaarden en verklaart met deze voorwaarden akkoord te gaan.

In alle gevallen, waarin een geschil zich voordoet, zullen partijen zich inzetten om dit naar redelijkheid en billijkheid gezamenlijk op te lossen.

7. Afval

Voor de vakantiehuizen op het eiland Sardinie geldt de regel dat het afval gescheiden wordt ingeleverd. Het afval wordt elke dag opgehaald en dient dan ook volgens protocol te worden aangeboden. Als blijkt dat aan het einde van de vakantie het afval niet is gescheiden en nog aanwezig is in het gehuurde zal hiervoor 50 euro gerekend worden. Dit zal worden ingehouden van de borg.

8. Reisverzekering

U dient zelf voor een reisverzekering te zorgen, Sardinietrips neemt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Als u verzekerd bent voor mogelijke ongevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Bij veel verzekeringsmaatschappijen is dit ook verplicht. Ze kunnen u ook helpen met de vervolgstappen die genomen moeten worden aangezien alarmcentrales vaak beter weten welke kanalen te bewandelen per land. Let wel op de gemaakte telefoonkosten want die worden maar tot een bepaald bedrag vergoed.

Ga nooit zonder  de verzekeringsmaatschappij te raadplegen aan de slag, zij hebben meer ervaring , maar ook zult u voor alle gemaakte uitgaven eerst hun akkoord nodig hebben. Boek dus niet zelf het vliegticket, want dan heeft u kans dat die niet vergoed wordt, zij kunnen vaak tegen goedkopere tarieven boeken.

Let wel goed op wat het medisch advies is, mocht u hier uw bedenkingen bij hebben schakel dan een meer gespecialiseerde arts in en neem samen met hem contact op met de alarmcentrale.

Alarmnummers

De alarmnummers vindt u op uw verzekeringspolis. Zorg dat u altijd de polis bij de hand hebt.

Als u problemen heeft met papieren of documenten ga dan naar de Nederlandse ambassade. Is er geen Nederlandse ambassade dan kunt u altijd bij een van de andere 24 lidstaten van de EU terecht.

Zorg voor een goede reisverzekering, vergelijk op internet de verschillende verzekeraars met elkaar.

Tot slot, het is wel een veilig gevoel te weten dat u Sardinietrips altijd kunt bereiken in geval van nood. Wij kunnen voor u optreden als tolk en u naar de juiste hulpposten sturen.

9. Slotbepaling

Overal waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘’schriftelijk’’ wordt daaronder steeds ook verstaan de correspondentie per e-mail.